من اينجا بس دلم تنگ است

و هر سازي كه مي بينم بد آهنگ است

بيا ره توشه برداريم

قدم در راه بي برگشت بگذاريم

ببينيم آسمان هر كجا آيا همين رنگ است ؟

...

لینک نوشته
       

 

آقاي هاشم ورزي در بخش پيام هاي پست قبلي تقاضا كرده اند كه اين دعوت نامه را پوشش بدهم .چشم. ما كه البته مشهد هستيم، دوستاني كه در تهران هستند مي توانند در مراسم شركت كنند:

 

محفل ادبی « روايت سنگ و زيتون» .

با حضور شاعران بنام کشور:اسرافیلی - قزوه - اسماعیلی- شالبافان و ....

سه شنبه ۲۹ فروردين . ساعت ۱۵ تا ۱۷ .

خ طالقانی . نبش مفتح . لانه جاسوسی سابق .

موضوع : قدس . فلسطين . مقاومت و پايداری .

منتظر حضور سبزتان هستم .

هاشم ورزی

 

لینک نوشته